24
Th7

Chị Khuyên – Viện dược liệu: Duoclieusachonline.com

Tôi không biết tới kinh doanh online, nhờ tư vấn của Timomedia tôi biết được kinh doanh online sẽ tiếp cận được nhiều khách hàng hơn, tôi đã làm website và triển khai dịch vụ quản trị, tối ưu SEO, post bài, đăng tin tại Timomedia. Doanh thu của tôi tăng lên đáng kể vào giữa tháng 3 trở đi.